sobota, 8 września 2018

Zadania dla klasy 7


Zadanie 1
Cenę towaru obniżono o 20%. O ile procent należy podwyższyć nową cenę, aby towar znów kosztował tyle, ile na początku?  
Zadanie 2
Tej nocy obudziłem się. Mój zegar wskazywał godzinę 2:00 po północy. Zauważywszy jednak, że zegar nie chodził, nakręciłem go i ponownie zasnąłem. Kiedy rano wychodziłem z domu, mój zegar wskazywał godzinę 5:30, gdy tymczasem na poprawnie chodzącym zegarze kościelnym była godzina 7:00. O której godzinie przebudziłem się w nocy?  
Zadanie 3
W urnie znajdują się 1 los wygrywający i 10 przegrywających. Ile losów wygrywających należy dołożyć do urny, by co trzeci los w urnie był wygrywający?
Zadanie 4
Czy liczba 344 + 433 jest podzielna przez 5?     
Zadanie 5
Liczba uczniów nieobecnych stanowi 1/6 liczby uczniów obecnych. Gdy jeden z uczniów wyszedł, liczba uczniów nieobecnych stanowiła 1/5 liczby uczniów obecnych. Ilu uczniów było obecnych w tej klasie?    
Zadanie 6
Dyrektor pewnego banku zapomniał, jakie są dwie ostatnie cyfry dziesięciocyfrowego kodu do sejfu. Pamięta tylko 8 pierwszych cyfr;
20002001_ _
Pamięta także, że cały numer był liczbą podzielną przez 15. Jaki to mógł być numer? Podaj wszystkie możliwości.


Zadanie 7
Wybudowano most tak, że na lewy brzeg rzeki zachodzi 1/3 długości mostu, a część zachodząca na prawy brzeg jest o 25% krótsza. Wiedząc, że dwie części mostu zachodzące na brzegi dają w sumie 49m, oblicz szerokość koryta rzeki.

Zadanie 8
O ile % powiększy się pole kwadratu, gdy jego bok zwiększymy o 45 %?

Zadanie 9
W trapezie równoramiennym ramiona mają po 10 cm, a wysokość ma 8 cm. Pole tego trapezu wynosi 96 cm2 . Oblicz obwód tego trapezu oraz długości obu jego podstaw wiedząc, że jedna z nich jest 3 razy dłuższa od drugiej.
Zadanie 10
Zmieszano dwa gatunki cukierków w różnych cenach w stosunku 2:3 i uzyskano mieszankę w cenie 13,80 zł za 1 kg. Gdyby te cukierki zmieszano w stosunku 1:3, wówczas cena 1 kg mieszanki wynosiłaby 14,25 zł. Oblicz cenę 1 kg każdego gatunku cukierków.
 
Zadanie 11
Kwadrat ABCD podzielono na 3 części odcinkami MN i AO w taki sposób, że punkt M jest środkiem boku BC, punkt N jest środkiem boku CD, punkt A to wierzchołek kwadratu, a punkt O to środek odcinka MN. Jeden z powstałych po podziale czworokątów ma pole równe 28 cm2. Oblicz długość boku kwadratu ABCD. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 12

Znajdź liczbę dwucyfrową, w której różnica cyfry dziesiątek i cyfry jedności jest równa 3,
a cyfra jedności stanowi 0,625 cyfry dziesiątek. Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź

Zadanie 13

W trapezie ABCD, w którym AD  jest równoległa  do  BC, zachodzą równości: AB =  BC, AC = CD i BC+ CD= AD. Wyznacz kąty tego trapezu. Wykonaj rysunek pomocniczy

Zadanie 14

Piąta część pszczelej gromadki usiadła na kwiatach magnolii, trzecia część tej gromadki na kwiatach lotosu, potrojona różnica drugiej z tych liczb i pierwszej odleciała ku kwiatom jaśminu. Jedna tylko pszczółka, zwabiona pachnącym kwiatem koniczyny, krążyła nad nim. Ile pszczół było w tej gromadce?

Zadanie 15

W trójkącie jeden bok zwiększono o 25%. O ile procent trzeba zmniejszyć wysokość opuszczoną na ten bok, by pole trójkąta nie zmieniło się? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 16
W roku 2018 firma X zatrudniała 340 pracowników, z czego 9/17stanowili mężczyźni. Rok później liczba zatrudnionych wzrosła o 20%, przy czym liczba mężczyzn wzrosła o 78. Czy liczba kobiet zatrudnionych w roku 2019 wzrosła czy zmalała w porównaniu z rokiem 2018? O ile procent?
Zadanie 17

Drewnianą kostkę sześcienną o krawędzi długości 40 cm rozcięto na 64 jednakowe mniejsze sześcienne kostki. Z 27 takich małych kostek ułożono nowy sześcian. Z czterech narożników usunięto kostki. Oblicz pole powierzchni i objętość powstałej bryły.

Zadanie 18

Ile gramów czystego srebra należy dodać   do 62,5 grama srebra próby 0,800, aby otrzymać srebro próby 0,875?Zadanie 19 Ile dwójek należy dodać, aby otrzymać dwa do potegi 64

Zadanie 20

W piątek 7 I ma przyjechać do małych, sześciotysięcznych, Cichoszepcic słynny aktor z Hollywood, John McBobas. Chciał przyjechać incognito do rodziny. Niestety, dowiedziała się o tym sąsiadka rodziny, pana Jadzia, i powiedziała o tym panu Kaziowi we czwartek o 11:00. Kiedy będzie o tym wiedziało całe miasteczko, jeśli w ciągu dziesięciu minut jedna osoba zawiadomiłaby tylko dwie inne, nie znające najnowszej wiadomości, i nikogo więcej potem?

Zadanie 21

Maharadża obdarował trzy córki perłami przechowywanymi w szkatule. Najstarszej dał połowę zawartości szkatułki i jedną perłę, drugiej córce dał połowę reszty i jedną perłę, a najmłodszej połowę pozostałych pereł i jeszcze trzy perły i wówczas szkatułka pozostała pusta. Ile pereł miał maharadża w szkatule?

Zadanie 22

Ile razy musi składać na pół serwetkę spieszący się na wykłady student, który podczas obiadu w stołówce usiadł przy stole mającym jedną nogę o 2 cm krótszą od pozostałych nóg? Serwetka ma grubość 1/12 mm i po złożeniu ma służyć jako podkładka pod krótszą nogę.

Zadanie 23

Udowodnij, że jeżeli dodamy 9 kolejnych liczb naturalnych, zaczynając od liczby parzystej, to otrzymamy sumę podzielną przez 18. Udowodnij, że wyrażenie a(b-c)+b(c-a)+c(a-b) przyjmuje taką sama wartość dla dowolnych liczb a, b, c.

Zadanie 24

W prostokacie o wymiarach 16 cm x10 cm mniejszy z boków zwiększono o p% i otrzymano kwadrat. Czy po zmniejszeniu o p% większego boku także powstałby kwadrat?

Zadania dla klasy 6


Zadanie 1  
W pierwszym naczyniu jest 26 litrów wody, a w drugim 7 litrów. Do każdego naczynia dolano tę samą ilość wody i wówczas okazało się, że w drugim naczyniu jest jej 3 razy mniej niż w pierwszym. Ile litrów wody dolano do każdego z naczyń?  
Zadanie 2
Akwarium o wysokości 30 cm ma podstawę, która jest prostokątem o wymiarach 20 cm x 50 cm. W akwarium znajduje się 27 l wody. Jaki procent objętości akwarium stanowi woda?   
Zadanie 3
W klasie Agnieszki  5/8  dziewcząt ma długie włosy oraz  5/12 dziewcząt ma jasne włosy. Czy w tej klasie jest przynajmniej jedna dziewczyna, która ma jasne długie włosy?
Zadanie 4
Jaś przychodzi do pracowni internetowej codziennie, Karol co 2 dni, Staś co 3 dni, Adaś co 4 dni, Paweł co 5 dni i Piotr co 6 dni. Dziś pracownię odwiedzili wszyscy. Kiedy ponownie wszyscy do niej zawitają ponownie?     
Zadanie 5
Kwadrat o boku długości x składa się z kwadratu o polu 81 cm2, dwóch prostokątów o polach po 18 cm2 i małego kwadratu. Ile wynosi x?     
Zadanie 6
Trójkąt o obwodzie 50 cm podzielono za pomocą wysokości na dwa trójkąty o obwodach 30 cm i 36 cm. Oblicz długość wysokości tego trójkąta.

Zadanie 7

Piotr wyjechał na deskorolce na spotkanie z Pawłem. W ciągu 8 minut przejechał 3,2 km, a następnie zwiększył swoją prędkość  o piątą część prędkości dotychczasowej i do spotkania jechał jeszcze 480 sekund. Oblicz jaką drogę przebył Piotr i z jaką średnią prędkością jechał na deskorolce?

Zadanie 8
Cena winogron po dwukrotnej obniżce najpierw o 20 %, a następnie o 10 % wynosiła 9 zł. Mama kupiła 1kg 40 dag winogron przed obniżkami. Ile zł zapłaciła mama za winogrona?
 
Zadanie 9
Samochód jechał przez 5 godzin i 30 minut z prędkością 50 km/h, zużywając 8 litrów benzyny na 100 km drogi. Przed wyjazdem miał on w baku 39 litrów benzyny. Ile litrów pozostało w baku?

Zadanie 10

Różnica długości boków prostokąta jest równa 2 cm, co stanowi 20% długości krótszego boku. Jakim procentem długości obwodu jest dłuższy bok tego prostokąta?

Zadanie 11 
 
Sztabka ołowiu ma kształt graniastosłupa prostego o wysokości 5 dm i podstawie trapezu równoramiennego , w którym podstawa górna ma 4 cm, a podstawa dolna jest o 12 cm dłuższa. Kąt ostry w tym trapezie jest równy 45 stopni.    Oblicz, ile kg waży ta sztabka, jeśli jeden centymetr sześcienny    waży 11,3 g?

Zadanie  12

W trójkącie prostokątnym ABC przedłużono przeciwprostokątną AB i na tym przedłużeniu odłożono odcinek AD równy bokowi AC oraz odcinek BE równy bokowi BC. Jaką miarę ma powstały kąt DCE?        /wykonaj pomocniczy rysunek/


Zadanie 13

W prostokącie ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy niż BC. Punkt E jest takim punktem, że trójkąt CDE jest równoboczny, zaś M jest środkiem boku CE tego trójkąta. Wyznacz kąt BMC. Wykonaj rys pomocniczy
Zadanie 14

Pewnego  dnia  przy  budowie  kopca  trzech  mężczyzn  przewoziło  3  taczki  ziemi w ciągu  30  minut.  Ilu  mężczyzn  przewiozłoby  60  taczek  ziemi  w  ciągu  6  godzin,  jeśli  każdy pracowałby w tym samym tempie? Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź.

Zadanie 15

Na parkingu dużej firmy stały samochody osobowe i sześciokołowe ciężarówki. W sumie było 300 pojazdów, które miały 1400 kół (nie licząc zapasowych). Ile było samochodów osobowych? Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź

Zadanie 16

Pole prostokąta jest równe 40cm2. Stosunek długości jego boków jest równy 2:5. jaką długość ma dłuższy bok tego prostokąta? Ile wynosi obwód? Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź
Zadanie 17

Trzech biegaczy wzięło udział w sztafecie. Pierwszy przebiegł połowę dystansu, drugi 1/3 pozostałej części, a trzeci ostatnie 20km. Oblicz długość trasy sztafet

Zadanie 18

Ile metrów kwadratowych szkła zużyto na akwarium w kształcie prostopadłościanu o podstawie 1,5 m × 0,8 m i wysokości 60 cm?
Jeśli w akwarium jest 480 l wody, to  jak  wysoko sięga woda i o ile  podniesie się   poziom wody, jeśli wrzucę kamyk o objętości 60 decymetrów sześciennych?

Zadanie 19

Mama kupiła śliwki i rozdała dzieciom. Wojtek otrzymał trzecią część wszystkich śliwek i jeszcze 3 śliwki. Agnieszka trzecią część pozostałych i jeszcze 2 śliwki. Połowę pozostałych śliwek dała Jurkowi, a pozostałe 6 śliwek sama zjadła. Ile śliwek kupiła mama?


Zadanie 20 Maharadża obdarował trzy córki perłami przechowywanymi w szkatule. Najstarszej dał połowę zawartości szkatułki i jedną perłę, drugiej córce dał połowę reszty i jedną perłę, a najmłodszej połowę pozostałych pereł i jeszcze trzy perły i wówczas szkatułka pozostała pusta. Ile pereł miał maharadża w szkatule? Zadanie 21 Pewna liczna rodzina postanowiła zorganizować święta poza domem. W restauracji jest 12 jednakowych kwadratowych stolików i przy każdym są cztery miejsca. Niektóre stoliki są złączone, tworząc dłuższy stół (złożony z dwóch stolików), przy którym jest sześć miejsc. Ile stolików jest ustawionych pojedynczo, jeśli w całej restauracji jest przygotowanych 40 miejsc? Zadanie 22 Po Sylwestrze Piotr obudził się dosyć późno, spojrzał na swój elektroniczny zegarek w momencie, gdy pojawiła się na nim godzina 20:11. Po upływie ilu minut najwcześniej zegarek ten pokaże ponownie czas zapisany przy pomocy cyfr 0, 1, 1, 2? Zadanie 23 Ile razy musi składać na pół serwetkę spieszący się na wykłady student, który podczas obiadu w stołówce usiadł przy stole mającym jedną nogę o 2 cm krótszą od pozostałych nóg? Serwetka ma grubość 1/12 mm i po złożeniu ma służyć jako podkładka pod krótszą nogę. Zadanie 24 Ile trójek muszę dodać, aby mieć trzy do potęgi piątej? Zadanie 25 W pewnym roku w styczniu były 4 poniedziałki i 4 piątki. Jakim dniem tygodnia był 1 stycznia tego roku? Zadanie 26 Od poniedziałku do środy Marek zawsze kłamie, w pozostałe zaś dni tygodnia mówi prawdę. Pewnego dnia Marek spotkał Marię i powiedział: 1) Wczoraj kłamałem. 2) Od pojutrza przez dwa kolejne dni będę kłamał. W jakim dniu Marek spotkał Marię?

sobota, 18 sierpnia 2018

Zadania dla klasy 5

Zadanie 1
 Pewnego dnia w klasie liczba uczniów nieobecnych stanowiła piątą część liczby uczniów obecnych, a różnica między liczbą uczniów obecnych i nieobecnych była równa 16. Oblicz, ilu uczniów uczęszcza do tej klasy.
 Zadanie 2
 Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o długości 6 dm, szerokości 30 cm i wysokości 0.4 metra wlano wodę. Ile litrów wody wlano do tego akwarium, jeśli woda sięga 7/8 wysokości akwarium?
Zadanie 3
 Ania ma 342 zł. Kasia ma dziewiątą część tej kwoty, a Jola ma o 55 zł mniej niż Ania i Kasia razem. Ile dziewczynki mają razem pieniędzy? Jaka kwota przypada średnio na każdą z nich?
Zadanie 4
  Przez jedną godzinę kolarz przejechał 12 i 3/4 km. Jaką drogę pokona przez 2 godziny i 40 minut?
 Zadanie 5
 Za 5 zeszytów i długopis zapłacono 10 zł.Zeszyt jest o 10 gr tańszy od długopisu. Ile zapłacę za 3 zeszyty i 2 długopisy?
 Zadanie 6
Obwód prostokąta jest równy 28 cm.Przekątna dzieli prostokąt na dwa trójkąty o obwodzie 24 cm każdy.Oblicz długość przekątnej tego prostokąta.
 Zadanie 7
Rano Jarek ustawił prawidłowo ścienny zegar. Jarek wie, że zegar opóźnia się 3 sekundy na dobę. Policz za ile dni łączne opóźnienie zegara wyniesie 2 minuty.
 Zadanie 8
Rozlewnia soku wysłała do hurtowni 6000 półtoralitrowych kartonów soku. Gdyby tę samą ilość soku rozlano do kartonów o pojemności 1,25 litra, to o ile więcej kartonów trafiłoby do hurtowni?
Zadanie 9
Ile jest różnych rozkładów liczby 20 na sumę dwóch lub więcej kolejnych liczb naturalnych? (Nie uważamy za różne rozkładów różniących się kolejnością składników)
 Zadanie 10
Pan Kowalski powiedział, że gdy sumę lat trojga jego dzieci pomnoży przez jego wiek, to otrzymamy 128. Wiek każdego dziecka i ojca wyraża się liczbą całkowitą.Suma cyfr wieku ojca wynosi 5. Podaj różnicę wieku najmłodszego i najstarszego dziecka.
 Zadanie 11
Tato kupił na raty dvd. Przy zakupie wpłacił 1/5 wartości dvd. Pozostałą kwotę spłacił w 5 równych ratach. Ile zł kosztowało dvd, jeśli różnica między wpłatą początkową a każdą z rat wynosiła 30 zł?
 Zadanie 12
Zosia bawi się klawiaturą komputera i pisze nie używając znaku spacji uderzając kolejno:123456789101112131415....Jaka cyfra przypadnie na 30 uderzenie w klawisz? Spróbuj uzasadnić odpowiedź nie pisząc kolejnych cyfr.
 Zadanie 13
Na ścianach kwadratowej łazienki postanowiono ułożyć glazurę. Wysokość łazienki to 2,80 metra. Na ułożenie podłogi zużyto 12 metrów kwadratowych terakoty. Ile metrów kwadratowych glazury należy kupić, aby wykonać pracę? /odlicz 2 metry kwadratowe na drzwi, dolicz 5%, gdyż część płytek może ulec zniszczeniu/
 Zadanie 14
Istnieje taka starodawna gadka:
"Na jarmark pod Kraków szła niewiast gromadka
Niewiast było 7, ani jednej więcej.
Każda z niewiast niosła 7 koszów w ręce.
Nie puste były owych niewiast kosze.
W każdym było po 7 kokoszek.
Pod każdą kokoszką 7 jaj leżało,
a pod każdym jajkiem 7 piórek białych.
Ile razem było powiedzcie mi proszę
niewiast, jajek, koszy i kokoszek?"

 Zadanie 15
Dziewczynki stanowią 40% liczby wszystkich uczniów pewnej klasy. Chłopców jest o 5 więcej niż dziewcząt. Oblicz liczbę wszystkich uczniów tej klasy. Oblicz stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców w tej klasie.
 Zadanie 16
Motorowerzysta pierwszy odcinek 32 kilometrowej trasy przejechał w czasie 5/6 godziny, a drugi odcinek długości 22 kilometry w czasie 2/3 godziny. Oblicz średnią prędkość motorowerzysty na całej trasie.
 Zadanie 17
Dowiedz się ile nóg ma mucha, a ile pająk.Cztery muchy i 8 pająków mają łącznie tyle samo nóg, co 30 kolibrów i kilka nornic. Ile będzie nornic?
 Zadanie 18
Ogrodnik miał do posadzenia mniej niż 400 cebulek tulipanów. Gdyby posadził w rzędach po 8 sztuk, lub 20 sztuk, lub po 36 sztuk, to za każdym razem pozostałoby mu trzy cebulki. Ile cebulek miał do posadzenia ogrodnik?
 Zadanie 19
W zawodach strzeleckich brało udział 30 zawodników. Pierwszy z nich zdobył 80 punktów, drugi 60 punktów, a wynik uzyskany przez każdego następnego zawodnika był równy średniej arytmetycznej punktów zdobytych łącznie przez wszystkich strzelających przed nim. Ile punktów uzyskał dziesiąty zawodnik?
 Zadanie 20
W pewnej trzycyfrowej liczbie suma cyfr jedności i dziesiątek jest równa sumie cyfr dziesiątek i setek. Cyfra dziesiątek jest trzykrotnie większa od sumy cyfr jedności i setek. Jaką cyfrę dziesiątek ma ta liczba?
 Zadanie 21
Gdy urodził się młodszy brat Jarka, wtedy Jarek był 3 razy młodszy od swojego ojca. Gdy na świat przyszła młodsza siostra Jarka, wtedy Jarek był o 24 lata młodszy od ojca.Jaka jest różnica wieku między Jarkiem a jego bratem?
 Zadanie 22
W autobusie było 48 pasażerów: 16 Polaków, o 4 więcej Anglików, a reszta pasażerów to Rosjanie i Niemcy. Stosunek liczby Rosjan do liczby Niemców był równy 1 : 3. Ilu było turystów z Rosji, a ilu z Niemiec? Jaki procent wszystkich pasażerów stanowili Rosjanie?
 Zadanie 23
Ogrodnik miał do posadzenia mniej niż 400 cebulek tulipanów. Gdyby posadził w rzędach po 8 sztuk, lub 20 sztuk, lub po 36 sztuk, to za każdym razem pozostałyby mu 3 cebulki. Ile cebulek miał do posadzenia ogrodnik?
 Zadanie 24
Ekipa glazurników ułożyła płytki na 8/15 powierzchni łazienki.Pracę tę wykonano w ciągu 11 godzin i 12 minut.Ile czasu jeszcze będą układać, jeżeli pracują w takim samym tempie?
 Zadanie 25
Królewna postanowiła dać swą rękę temu z trzech rycerzy, który rozwiąże zadanie:"Ile brzoskwiń mieści koszyk z którego połowę całej zawartości i 1 brzoskwinię oddam pierwszemu, zaś drugiemu połowę reszty i 1 brzoskwinię, wreszcie trzeciemu połowę pozostałych i 3 brzoskwinie?"
 Zadanie 26
Jaś i Staś spacerowali w tym samym kierunku wokół okrągłego stołu.Postanowili policzyć ustawione tam krzesła. Liczenie zaczęli od różnych krzeseł. To krzesło, które dla Stasia było dwudziestym, dla Jasia było czwartym. To krzesło, które dla Stasia było dziesiątym, dla Jasia było czterdziestym szóstym. Ile krzeseł stało wokół tego stołu?


Zadanie 27

Z dwóch liczb naturalnych, jedna jest trzy razy większa od drugiej. Jeżeli od większej odejmiemy 2850, a od mniejszej 450, to otrzymamy wyniki równe. Jakie to liczby?

Zadanie 28

Tabela zawiera ceny paliw.

Cena benzyny
Cena gazu
4,30 zł/litr
1,80 zł/litr
Montaż instalacji gazowej w samochodzie kosztuje 2268 zł. Samochód spala średnio 9 litrów benzyny lub 11 litrów gazu na każde 100 km. Oblicz, po ilu miesiącach zwrócą się koszty instalacji gazowej, jeśli w ciągu miesiąca samochód przejeżdża średnio 2000 km.
 
Zadanie 29

W styczniu sprzedano 2000 egzemplarzy książki pt. „Wojtek marzyciel”, w lutym 150 % tego co w styczniu, w marcu o 1000 egzemplarzy więcej niż w lutym. Ile książek sprzedano w kwietniu, jeżeli wiemy, że sprzedano ich o ¾ więcej niż w marcu.?

Zadanie 30

Dwa pociągi jechały po równoległych torach naprzeciw siebie. Skład wagonów pierwszego pociągu miał 150 metrów długości, a skład drugiego 100 metrów długości. Jak długo trwało mijanie się tych pociągów, jeśli prędkość pierwszego to 36 km/h, a drugiego to 54 km/h?

Zadanie 31

Trójkąt ADC jest trójkątem prostokątnym. Wiedząc, że punkt E należy do odcinka AB, oblicz w jakiej odległości od punktu D należy zaznaczyć punkt E, aby pole trójkąta AEC było 3 razy większe od pola trójkąta EBC. 


Zadanie 32
Adam ma 480 znaczków, 1/3  połowy wszystkich znaczków, to znaczki angielskie, 3/4 czwartej części wszystkich znaczków to znaczki francuskie, połowa sumy znaczków angielskich i francuskich, to znaczki włoskie, 3/5 sumy znaczków angielskich, francuskich i włoskich to znaczki niemieckie, a pozostałe znaczki to znaczki polskie. Ile znaczków z każdego państwa ma Adam?

Zadanie 33

Plan kojca dla psa wykonano w skali 1:100 i jest on prostokątem o wymiarach 35 mm  i 4cm. Ile kosztować będzie siatka potrzebna na ogrodzenie tego kojca, jeśli wysokość ogrodzenia ma wynosić 1,7 m, a 1 m2 siatki kosztuje 8,5 zł?
Zadanie 34
Obwód trójkąta jest równy 39 cm. Jeden bok trójkąta jest o 4 cm krótszy od drugiego boku i dwa razy dłuższy od trzeciego. Oblicz długości boków tego trójkąta.
Zadanie 35
Ojciec i syn postanowili zmierzyć odległość między dwoma drzewami za pomocą kroków. Długość kroku ojca wynosi 70 cm, a długość kroku syna 56 cm. Jaka jest odległość między drzewami, jeśli ślady stóp ojca i syna pokryły się aż 11 razy?
Zadanie 36
Skoszenie   trawy na  polu golfowym  dwóm ogrodnikom zabiera 8 dni. Jeden ogrodnik jest leniwy a jeden energiczny. Energiczny ogrodnik sam kosi pole golfowe  w ciągu 12 dni. Ile dni będzie trwało koszenie pola przez leniwego ogrodnika?
Zadanie 37 
Zapisz za pomocą czterech czwórek oraz znaków działań i nawiasów trzy liczby jednocyfrowe inne niż przykład. Liczbę jeden zapisano tak

 1=4:4+4-4

Zadanie 38

Basen w kształcie prostopadłościanu ma 25 m długości i 6 m szerokości. Ile litrów wody trzeba wlać do tego basenu, aby powierzchnia wody znajdowała się na 3/4 jego wysokości, jeżeli wiesz, że powierzchnia boczna ścian tego basenu jest równa 148,8 metrów kwadratowych?

                              
Zadanie 39 Pewna liczna rodzina postanowiła zorganizować święta poza domem. W restauracji jest 12 jednakowych kwadratowych stolików i przy każdym są cztery miejsca. Niektóre stoliki są złączone, tworząc dłuższy stół (złożony z dwóch stolików), przy którym jest sześć miejsc. Ile stolików jest ustawionych pojedynczo, jeśli w całej restauracji jest przygotowanych 40 miejsc?

Zadania dla klasy 4

Zadanie 1
 Wujek Tomka chce ogrodzić prostokątny ogródek. Na planie zrobionym w skali 1 : 500 ogródek ma wymiary 6cm x 2 cm. Ile metrów siatki potrzebuje wujek na ogrodzenie ogródka?  
Zadanie 2
W ogrodzie rośnie więcej niż 90, ale mniej niż 100 drzew. Trzecią ich część stanowią jabłonie, czwartą część śliwy, a resztę czereśnie. Oblicz ile jest drzew w ogrodzie . Podaj, ile jest drzew każdego gatunku.
 Zadanie 3
 Obwód prostokąta równy jest 28 cm. Przekątna dzieli czworokąt na dwa trójkąty o obwodzie 24 cm każdy. Oblicz długość przekątnej tego prostokąta.
  Zadanie 4
 Paweł ma tyle samo sióstr co braci, a jego siostra ma dwa razy mniej sióstr niż braci. Ile w tej rodzinie jest dziewcząt i chłopców?
 Zadanie 5
 Samochód jedzie ze średnią prędkością 63 km/ h. Ile km przejedzie ten samochód w ciągu dwóch trzecich godziny?
 Zadanie 6
Postaw znaki działań arytmetycznych i nawiasy, aby otrzymać prawdziwe równości
4 4 4 4 = 48
4 4 4 4 = 20
4 4 4 4 = 32
 Zadanie 7
Kartkę A4 złóż na połowę, jeszcze raz na połowę i jeszcze raz na połowę. Rozłóż i policz, ile otrzymałeś prostokątów?
 Zadanie 8
Trzech znajomych pani Marii jeździ na nartach, pięciu jej znajomych jeździ na łyżwach, a siedmiu jej znajomych nie nie umie jeździć ani na nartach ani na łyżwach. Ile najmniej znajomych może mieć pani Maria?
 Zadanie 9
Jaki największy kwadrat możemy zbudować z 50 patyczków . Patyczków nie wolno łamać, nie trzeba też wykorzystać wszystkich. Ile jednostek kwadratowych będzie miało pole tego kwadratu (długość patyczka = 1)?
 Zadanie 10
Na trzech drzewach siedziało 36 kawek. Kiedy z pierwszego drzewa przeleciało na drugie drzewo 6 kawek, a z drugiego na trzecie 4 kawki, to na każdym drzewie siedziała jednakowa ilość kawek. Ile kawek siedziało początkowo na każdym drzewie?
 Zadanie 11
Woda mineralna kosztuje 1 zł 80 gr. Tato kupił 12 butelek wody. Ma na zakupy 30 zł. Ile kartoników soku może dokupić za reszty, jeśli jeden kartonik soku kosztuje 1 zł 20 gr?
 Zadanie 12
Półtorej pizzy jest o 15 zł droższe niż ćwiartka pizzy. Ile kosztuje pizza?
 Zadanie 13
5 : 8 - to stosunek szerokości do długości polskiej flagi. Jeżeli szerokość tej flagi wynosi 120 cm, to ile metrów kwadratowych materiału w czerwonym kolorze zużyto na uszycie tej flagi?
 Zadanie 14
W ciągu jednego miesiąca trzy niedziele wypadły w dni o parzystych datach. Jaki dzień wypadł 15 - tego tego miesiąca?
 Zadanie 15
Smok wypijał dziennie 50 litrów wody. Jeśli w ciągu dnia zjadł owieczkę, wypijał o jedną czwartą wody więcej. W ciągu dwóch tygodni w marcu smok zjadał owcę.Ile litrów wody wypił w ciągu miesiąca marca?
 Zadanie 16
Masz 10 zł i chcesz kupić chleb, 4 kajzerki i kilka pączków. Kajzerka kosztuje 30 gr, chleb 2zł 20 gr, a pączek 1,20 zł.Ile najwięcej pączków możesz kupić?
 Zadanie 17
Jaś jest wyższy niż Staś, a niższy niż Adaś. Grześ jest wyższy niż Krzyś, a niższy niż Jaś. Który z chłopców jest najwyższy?
 Zadanie 18
Bańka napełniona mlekiem po brzegi waży 3 i pół kilograma, a napełniona do połowy - 2 kg. Ile waży pusta bańka?
Zadanie 19
 Jak z kawałka sznurka o długości 2/3 metra odmierzyć 0,5 metra? / bez użycia miarki/
 Zadanie 20
Policz sumę wspólnych dzielników liczby 24 i 32.
 Zadanie 21
Ile cyfr zużyto do ponumerowania stron w książce o 32 stronach?
Zadanie 22
 W ciągu jednego miesiąca trzy niedziele wypadły w dni o parzystych datach. Jaki dzień wypadł 20-tego tego miesiąca?
 Zadanie 23
W ogrodzie mandaryna były bażanty i króliki. Razem miały 10 głów i 26 nóg. Których zwierząt było więcej i o ile?
 Zadanie 24
Półtorej tabliczki czekolady waży o 200 gram więcej niż ćwierć tabliczki. Ile waży jedna tabliczka czekolady?
 Zadanie 25
Która teraz jest godzina? - pyta Michał ojca. Policz - mówi ojciec. Do końca doby pozostało 3 razy mniej czasu niż upłynęło od jej początku. Która jest godzina?
 Zadanie 26
Dwa lata temu słonie Beniamin i Rudolf miały razem 27 lat.Obecnie Beniamin ma 16 lat. Za ile lat Rudolf będzie miał 19 lat?
Zadanie 27
Ania zapisała wszystkie liczby od 1 do 200 po kolei. Jaka jest dwusetna cyfra zapisana przez Anię?
Zadanie 28
 Tomek wybrał pewną liczbę, odjął od niej 203 i do otrzymanego wyniku dodał 2003. W rezultacie otrzymał 20003. Jaką liczbę wybrał na początku?

Zadanie 29
41 uczniów ustawiło się w szeregu twarzą do obserwatora.

a) Konrad stał na środku. Ilu uczniów stało na prawo od niego?        ……..
b) Na prawo od Agaty stało 28 uczniów. Ilu stało na lewo od niej?........
c) Na lewo od Gabrysi stało o 6 uczniów więcej niż na prawo. W  którym miejscu tego szeregu, licząc od lewej stała Gabrysia?    ……….
d) Na prawo od Kasi stało 3 razy więcej osób niż na lewo. Która od lewej stała Kasia?  ………..

Zadanie 30

Liczby lustrzane to takie, gdy jedna powstaje z drugiej po zapisaniu cyfr w odwrotnej kolejności, to znaczy od końca. Oto przykład: 347 i 743.
Dodano dwie liczby lustrzane i otrzymano wynik 726.Jakie to liczby? Podaj  dwa przykłady.


Zadanie 31
Do worka wrzucono  wszystkie polskie monety, każdego rodzaju po 1000 sztuk. Jaka kwota jest w worku?
Zadanie 32
Nauczyciel matematyki zadał uczniom zagadkę:
Urodziłem się w XX wieku, a dzieląc rok mojego urodzenia przez 100, otrzymalibyście resztę 85. Numer miesiąca w którym się urodziłem, jest podzielny przez 10. Urodziłem się w drugiej połowie miesiąca, a dzieląc numer dnia moich  urodzin przez 9, otrzymalibyście resztę 5. Podaj datę urodzin matematyka
Zadanie 33
Pan Jan kupił 5 butelek wody mineralnej po 2 zł 50 gr za butelkę oraz 12 kartonów soku pomidorowego. Zapłacił 60 zł 50 gr. Ile zł zapłaciłby pan Jan, gdyby kupił 12 butelek wody i 5 kartoników soku?
Zadanie 34
W autobusie jechali pasażerowie. Na pierwszym przystanku wysiadły 3 osoby. Na drugim wysiadło 20 i wsiadło 15. Na kolejnym przystanku wsiadło 7 osób. Na kolejnym przystanku wysiadło 12,  a wsiadły 3, na następnym wsiadło 15 a wysiadły 4 osoby. Na ostatnim przystanku z autobusu wysiadło 45 osób. Ile osób było na początku w autobusie? 

Zadanie 35

Jeśli prawidłowo obliczysz wartość wyrażenia, dowiesz się, ile metrów ma średnica podstawy Kopca Kościuszki. Zapisz wyniki cząstkowe. Wynik podaj w systemie rzymskim.
 (3 · 2 + 10 : 2)2 – 23 · 10 : 2 – 1 =
   
Zadanie 36

Pewien nauczyciel dał dzieciom bardzo pracochłonne zadanie: kazał im obliczyć  sumę liczb od 1 do 40. Ku jego zdziwieniu jeden z uczniów, 9- letni Karol Gausss już po chwili podał wynik. Jaki? Oblicz


Zadania dla klasy 3

Zadanie 1
Tuzin, pół tuzina, ćwierć tuzina, trzecia cześć tuzina i szósta cześć tuzina,  ile to sztuk ?
 Zadanie 2
  Gdy tata robi 3 kroki, to jego córeczka Ania robi 5 kroków.Na spacerze z Anią tata zrobił 540 kroków. Ile kroków zrobiła Ania?  
Zadanie 3
  Mecz koszykówki rozpoczął się o godzinie 16:55 z dziesięciominutowym opóźnieniem. Pojedynek składał się z dwóch rund po 20 minut. Przerwa między rundami trwała kwadrans. O której godzinie planowo powinien skończyć się mecz?  
Zadanie 4
  Kuba miał 21 zł. Postanowił wrzucić pieniądze do trzech skarbonek tak, aby w drugiej było dwa razy więcej niż w pierwszej, a w trzeciej dwa razy więcej niż w drugiej. Po ile zł. miał Kuba w każdej skarbonce?
 Zadanie 5
  Krasnale Gasio, Pacek i Miluś porównywały wagę. Gasio ważył 85 dag, Pacek był o 10 dag od niego cięższy oraz o 1 kg i 20 dag lżejszy od Milusia. Ile ważył każdy z krasnali. Podaj ich łączną wagę.
 Zadanie 6
  Piotr spojrzał na otwartą książkę. Dodał numery dwóch stron które zobaczył. Otrzymał liczbę 377. Na których stronach otwarta była książka?
 Zadanie 7
Jeżeli do pewnej liczby dodamy 322, to otrzymamy tyle, ile wynosi różnica liczb 875 i 139. Jaka to liczba?
 Zadanie 8
Do sklepu dostarczono owoce w pięciu skrzyniach. W dwóch skrzyniach było po tyle samo jabłek. W pozostałych ułożono banany. Kiedy sprzedano 12 kg jabłek okazało się, że skrzynka jest pusta, a waga skrzyni - tara to 2 kg. Ile kg bananów było w jednej skrzyni, jeśli waga dostarczonego towaru (brutto) wynosi 1 kwintal?
 Zadanie 9
Suma czterech różnych jednocyfrowych liczb jest równa 10. Żadna z tych liczb nie jest równa 0. Jaki jest iloczyn tych liczb?
 Zadanie 10
Ile razy na tarczy zegara obróci się wskazówka minutowa w ciągu:
- kwadransa
- godziny
- 45 sekund
- doby
- od godziny 12:25 do godziny 15:46
 Zadanie 11
Chłodziarka babci jest dwudrzwiowa; ma lodówkę i zamrażalnik. Ile babcia powinna kupić uszczelki, jeśli szerokość lodówki wynosi 70 cm, wysokość 1,2o m, wysokość drzwi zamrażalnika to połowa wysokości lodówki.
Zadanie 12 
 Tato pod koniec kwietnia kupił liguster - żywopłot. Krzew miał 90 cm. Sprzedawca zapewniał, że co miesiąc krzew będzie przyrastał 15 cm, ale tato w każdym miesiącu będzie ścinał 4 cm. Jaką wysokość będzie miał krzew ostatniego dnia września?
 Zadanie 13
W stołówce stały 22 stoły. Przy niektórych były 4 nogi, przy innych 6. Razem było 114 nóg. Ile było mniejszych (z 4 nogami), a ile większych (z 6 nogami) stołów?
 Zadanie 14
Prostokątną działkę budowlaną właściciel postanowił ogrodzić. Metalowa brama razem z furtką ma 6 metrów długości. Krótszy bok tej działki ma 16 metrów szerokości i jest 3 razy mniejszy od dłuższego. Czy wystarczy 120 metrów siatki, aby ogrodzić działkę, ile zabraknie, lub zostanie?
Zadanie 15
 Ogrodnik w dwóch skrzyniach przechowuje jabłka. W pierwszej jest 16 kilogramów jabłek, w drugiej zaś 34 kg. Ile kilogramów jabłek musi przełożyć z drugiej do pierwszej skrzyni, aby w obu było po tyle samo jabłek?
 Zadanie 16
Do Zielonki dojechał autobus z pasażerami. W Zielonce wysiadło 6 osób, a wsiadło 15 osób. W Ząbkach wysiadło 12, a wsiadło 7 osób. Do Warszawy dojechało 39 osób. Ilu pasażerów było na początku w autobusie?
 Zadanie 17
Na płycie CD nagrane są 4 utwory muzyczne. Pierwszy trwa 6 minut i 46 sekund, drugi jest o 2 minuty 50 sekund krótszy od pierwszego. Trzeci utwór trwa 3 minuty i 9 sekund, a czwarty utwór jest 2 razy krótszy od pierwszego. Ile czasu potrwa odtworzenie płyty?
 Zadanie 18
Rodzina Kowalskich planuje świąteczny wyjazd zimowy. Mama może wziąć urlop w terminie od 23 grudnia do 30 grudnia, a tata ma do dyspozycji urlop w terminie od 26 grudnia do 8 stycznia. Syn Bartek ferie świąteczne rozpoczyna 22 grudnia, a kończy 31 grudnia. Ile dni rodzina spędzi razem?
 Zadanie 19
Pewien sprzedawca powiedział, że gdyby jeszcze sprzedał półtora tuzina jaj kurzych, trzecią część mendla jaj kaczych i dwie i pół kopy jaj gęsich, to razem sprzedałby 200 jaj. Ile jaj sprzedał handlowiec?
 Zadanie 20
Czy suma liczb jednocyfrowych jest podzielna przez 2,3,4,5?
 Zadanie 21
Na treningu było więcej niż 51 dzieci ale mniej niż 55 dzieci. Ile utworzą rzędów, aby w każdym było czworo dzieci?
Zadanie 22
 W 1a i 1b uczy się razem 41 uczniów. W 1b i 1c jest łącznie 39 uczniów. Do 1a i 1c chodzi razem 42 ucz. Po ilu uczniów jest w każdej klasie jeśli we wszystkich trzech klasach jest 61 ucz?
 Zadanie 23
W trzech torebkach było po tyle samo cukierków. Z pierwszej torebki wzięłam 2 cukierki, z drugiej torebki 9 razy więcej, a z trzeciej torebki o 17 cukierków więcej niż z pierwszej i drugiej razem. Trzecia torba została pusta. Ile cukierków zostało w pierwszej i drugiej torebce razem?
 Zadanie 24
Rodzeństwo opiekuje się zwierzętami: dwoma świnkami i królikiem. Jakie zapasy kupią, aby starczyło na tydzień? ?Ile zapłacą, jeśli jedna świnka tygodniowo zjada 1 kg jabłek, pół sałaty, 0.5 kg marchewki, królik główkę sałaty, 1 kg marchewki i 1 kg jabłek.
jabłka - 3 zł/kg
sałata - 4 zł/ główka
marchew - 6 zł/ kg
 Zadanie 25
Jaś i Małgosia malują szyszki. Małgosia pomalowała 36 szyszek, Jaś czwartą część tego co Małgosia. Jeśli Małgosia połowę swoich szyszek odda Jasiowi, to kto będzie miał więcej szyszek i o ile?
 Zadanie 26
Pewien człowiek ma trzy jabłka. Chce je dać dwóm ojcom i dwóm synom, każdemu po jednym jabłku. Jak to jest możliwe?
Zadanie 27
 Mikołaj ma 2 braci, 3 siostry, ojca i matkę. Ile widelców i noży potrzeba do obiadu dla tej rodziny?


Zadanie 28
Mężczyzna na ławce w parku spogląda na zdjęcie. Pytamy się go „Kto jest na tym zdjęciu?” Odpowiada nam „Braci i sióstr nie mam żadnych, lecz ojciec sfotografowanego jest synem mojego ojca”.
Kogo przedstawia zdjęcie?

Zadanie 29
 Danusia  zasnęła o 9:30 wieczorem i zbudziła się o 6:50 następnego ranka. Czas snu jej  siostrzyczki Oli był o 1 godzinę i 50 minut dłuższy od czasu snu Danusi.   Jak długo spała Ola? 

Zadanie 30

Z beli materiału długości 50 metrów  sprzedano w ciągu dnia kawałki długości: 8m 20cm,  2m 30cm,  415cm,  450cm. Ile metrów materiału pozostało? 
     
Zadanie  31
Światła sygnalizacyjne na pewnym skrzyżowaniu zmieniają się w następujący sposób: czerwone trwa 80 sekund, żółte –5 sekund, zielone –90 sekund, żółte –5 sekund, znowu czerwone, żółte, itd. Ile czasu, w ciągu godziny, pali się zielone światło? Zapisz obliczenia.

Zadanie  32

Natalia zapytała Olę ile ma książek w swojej biblioteczce. Ola odpowiedziała: „Mam co najmniej 95, ale nie więcej niż 106 książek i jeśli ułożyłabym je w paczki po 12 książek, to zostałoby mi 8 książek.” Ile książek ma Ola?

Zadanie  33

Spośród liczb naturalnych od 0 do 15 Kasia wybrała tylko te liczby, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 2, a następnie wszystkie je dodała i otrzymaną sumę podzieliła przez 4.Jaką resztę otrzymała Kasia w wyniku dzielenia?


Zadanie 34

W skarbonce Joli są banknoty o nominałach 100 zł i 10 zł oraz monety o nominałach 1zł i 10 gr. Banknotów jest 5, a monet 25. Łącznie w skarbonce znajduje się 237 zł. Ile banknotów i monet każdego rodzaju jest w skarbonce?
 
Zadanie 35
Adam, Maciek i Łukasz ważyli razem 128 kg. Maciek był cięższy od Adama o 2 kg, a Łukasz był cięższy od Maćka o 4 kg. Ile ważył każdy z chłopców?

Zadanie 36

Dziadek hodował owce. Postanowił zmniejszyć swoje stado. W poniedziałek sprzedał połowę wszystkich owiec, w środę sprzedał połowę stada, które mu pozostało. Kiedy policzył pozostałe owce, okazało się, że w  gospodarstwie zostało jeszcze 125 sztuk. Ile owiec miał dziadek zanim zaczął je sprzedawać?

Zadanie 37
  Rachmistrz spisu ludności puka do drzwi domu. Kobieta otwiera drzwi i słyszy pytanie: „Ile ma Pani dzieci i jaki jest ich wiek”?
   Kobieta odpowiada: „ Mam troje dzieci  i iloczyn ich wieku wynosi 36, a suma ich wieku jest równa numerowi sąsiedniego,  następnego domu”.
   Rachmistrz idzie do następnego domu i odczytuje jego numer 13, następnie wraca i mówi: „Potrzebuję więcej informacji”.
  Kobieta odpowiada: „Przepraszam, ale muszę odebrać telefon, właśnie dzwoni mój najstarszy syn”.
   Rachmistrz dziękuje Pani i mówi „Wiem już wszystko”.
   Jaki jest wiek wszystkich dzieci?

Zadanie 38

Na kartkach zapisano 6 liczb. Liczba na ostatniej, odwróconej kartce jest o 15 mniejsza od jednej z widocznych liczb i o 9 większa od innej z tych liczb. Jaką liczbę odwrócono? Wpisz w puste miejsce

53, 17, 28, 29, 64, ….

Zadanie 39

Pewien młody odważny człowiek płynie sam na żaglówce na oddaloną o 530km wyspę. Każdego dnia przepływa 50 km.  Wieczorem, kiedy śpi, wiatr popycha go o 20 km do tyłu. Którego dnia dotrze do wyspy?

Zadanie 40 Tej nocy obudziłem się. Mój zegar wskazywał godzinę 2:00 po północy. Zauważywszy jednak że zegar nie chodził nakręciłem go i ponownie zasnąłem. Kiedy rano wychodziłem z domu, mój zegar wskazywał godzinę 5:30, gdy tymczasem na poprawnie chodzącym zegarze kościelnym była godzina 7:00. O której godzinie przebudziłem się w nocy? Zadanie 41 W bibliotece na półce stało 30 książek. Były to bajki, atlasy i encyklopedie. Ile było książek każdego rodzaju, jeśli bajek było więcej niż 4, ale mniej niż 10, były 4 atlasy, a encyklopedii było mniej niż 20, ale więcej niż 13? Podaj wszystkie możliwości

Zadanie 42
Od poniedziałku do środy Marek zawsze kłamie, w pozostałe zaś dni tygodnia mówi prawdę. Pewnego dnia Marek spotkał Marię i powiedział: 1) Wczoraj kłamałem. 2) Od pojutrza przez dwa kolejne dni będę kłamał. W jakim dniu Marek spotkał Marię?

czwartek, 16 sierpnia 2018

Zadania dla klasy 2

Zadanie 1
 Sierpień ma 31 dni. Jakim dniem tygodnia będzie 1 września, jeśli wiadomo, że 25 sierpnia była środa?
Zadanie 2
  Ile jest liczb nieparzystych większych od 10, ale mniejszych od 30? Ile z tych liczb można bez reszty podzielić przez 3?
 Zadanie 3
  Jaś dodał wszystkie liczby parzyste większe od liczby 3 ale mniejsze od 12. Od otrzymanej sumy odjął 19. Czy otrzymaną liczbę może podzielić przez 3. Jeśli tak, to jaki będzie wynik?  
Zadanie 4 
  Kaczka waży 2 kg, indyk jest o 3 kg cięższy niż kaczka, a prosiaczek waży o 18 kg więcej niż 2 kaczki i indyk łącznie. Ile waży prosiaczek?
  Zadanie 5
  Dziadek kupił 10 czekolad, a babcia 8 takich samych czekolad. Dziadek zapłacił za czekolady o 8 zł więcej niż babcia. Ile zapłacę za 5 takich czekolad?
 Zadanie 6
Marysia ma 16 lat.Witek ma 9 lat.Dominika jest o 5 lat starsza od Witka. Kto jest starszy Marysia czy Dominika i o ile lat?
 Zadanie 7
Spotkało się pięciu kolegów. Każdy przyniósł kasztany. Pierwszy miał 3 kasztany, a każdy następny chłopiec miał dwukrotnie więcej niż poprzedni. Ile było wszystkich kasztanów?
 Zadanie 8
W worku są piłeczki: 3 czerwone , 4 zielone i 5 czarnych. Nie można podglądać jaki kolor piłki bierzemy. Ile najmniej piłek musisz wyjąć z worka, aby mieć piłeczkę w kolorze zielonym?
 Zadanie 9
Jaś pomyślał o największej liczbie dwucyfrowej. Od tej liczby odjął 4, do otrzymanego wyniku dodał 3 i znowu odjął 4, dodał 3 itd. Ile Jaś wykonał działań, aby otrzymać 90?
 Zadanie 10
Trzy pająki zjadają trzy muchy w ciągu trzech godzin.Ile much zje trzydzieści pająków w ciągu sześciu godzin?
 Zadanie 11
Tomek kupił 3 arkusze papieru po 8 zł i paczkę serwetek za 14 zł.Jeśli dał do kasy 50 zł a reszty otrzymał w 4 monetach, to jakiej wartości monety otrzymał?
 Zadanie 12
Po podwórku biegały kurczaki i cielaki. Kiedy Marek policzył nogi, okazało się, że jest ich 44, zaś głów było 14. Policz, ile biegało kurczaków, a ile było cieląt?
 Zadanie 13
Kwadratowy sad wujka trzeba ogrodzić siatką.Metalowa brama ma 6 metrów długości. Do grodzenia wykorzystano 90 metrów siatki. Podaj długość boku tego sadu.
 Zadanie 14
Pan kotek był chory i lekarz przepisał mu 20 tabletek. W poniedziałek połknął 3, we wtorek 2, w środę znowu 3, w czwartek 2 itd. Którego dnia kotek zażył ostatnią tabletkę?
 Zadanie 15
Mama za 12 lat będzie obchodzić 50 rocznicę urodzin. Tatuś za 18 lat będzie miał 60 lat. Kto i o ile jest starszy?
 Zadanie 16
W tramwaju jechało kilka osób. Na pierwszym przystanku wysiadło 17 osób, a wsiadło 5 osób. Teraz w tramwaju jest 36 osób. Ilu pasażerów jechało na początku?
 Zadanie 17
Weź kostkę do gry. Policz, jaka jest suma oczek na przeciwległych ścianach? Jaka jest suma wszystkich oczek? Policz iloczyn wszystkich oczek. O ile iloczyn jest większy od sumy oczek na kostce?
 Zadanie 18
W roku 2008 miałam 8 lat - powiedziała Kasia. W którym roku będę 7 razy starsza?
 Zadanie 19
Asia ma półtora tuzina jaj, jej mama ma 2 mendle jaj, a babcia ćwierć kopy. Ile jaj mają razem?
 Zadanie 20
W stołówce szkolnej są sześcio i czteroosobowe stoły. Na obiad przyszło 48 uczniów. Usiedli przy 9 stolikach. Ile zajęto stolików czteroosobowych?
 Zadanie 21
Krzyś kupił 5 biletów do kina w jednym rzędzie, ale takie, że on i jego koledzy zajmą co drugie miejsce. Pierwszy bilet ma numer 9. Jaki numer miał bilet ostatni?
Zadanie 22
 Ewa miała 9 zł.Basia miała dwa razy tyle, Zosia dwa razy tyle co Basia. O ile zł. mniej miała Ewa w porównaniu z Zosią?
 Zadanie 23
Jaś i Staś tworzyli zbiory klocków. Jasia zbiór to klocki kolorowe w kształcie prostokąta, zaś Staś miał wybrać klocki żółte o dowolnym kształcie. O jakie klocki chłopcy mogą się posprzeczać? (utwórz część wspólną obu zbiorów)
 Zadanie 24
Na ile sposobów wypłacisz 15 złotych sześcioma monetami?
 Zadanie 25
Jaś ma 24 złote. Połowę kwoty wyda na klaser, a połowę tego co zostanie na słodycze. Ile wyda na słodycze?
 Zadanie 26
Doktor zapisał choremu kangurkowi 5 tabletek. Miał je zażywać co godzinę i 10 minut. Pierwszą tabletkę zażył o 11:00. O której godzinie zażyje ostatnią?


Zadanie 27
Dziadek kupił  8 jajek - niespodzianek, a babcia 6 takich samych czekoladowych jajek. Dziadek za zakupy zapłacił  o 6 zł więcej niż babcia. Ile zapłacę za 7  takich czekoladowych jajek - niespodzianek? 
Zadanie 28
O pewnych dwóch liczbach wiadomo, że jedna z nich  jest dwa razy większa niż druga i jednocześnie jest od niej o 18 większa . Znajdź obie liczby 
Zadanie 29
Po zielonej łące kicały zające, a za nimi przez łany kroczyły bociany.
Dziobów było dziewięć, nóg – czterdzieści dwie. Ile głów tam było? Kto z was już to wie?

Zadanie 30
Cztery siostry: Ilona, Patrycja, Oliwia i Wiktoria zrobiły po jednym jajku wielkanocnym - każde inne i ułożyły je w szeregu. Jajka wyglądają następująco: czerwone w trójkąty, żółte w kółka, czerwone w kółka i niebieskie w kwadraty. Ilony jajko nie jest koloru czerwonego. Pomiędzy jajkami Patrycji i Oliwii stoją jajka pozostałych sióstr. Skrajne jajka nie są koloru żółtego. Wiktorii jajko jest czerwone i stoi obok jajka Patrycji. Ilony jajko nie sąsiaduje z takim, które jest w kółka.
 Narysuj jajka w szeregu i podpisz, kto je zrobił
Zadanie 31

Adam i Zosia to dzieci państwa Nowaków. Adam ma  8 lat i jest o 3 lata młodszy od Zosi. Mama jest 3 razy starsza od Zosi . Tata jest od mamy o 5 lat starszy. Ile lat ma mama, a ile tata?
 
Zadanie  32

Na tablicy wyświetlającej przyjazdy pociągów na dworzec w Warszawie  pojawiły się  informacje. Niestety informacje były niekompletne. Uzupełnij tablicę informacyjną

Przyjazd pociągu zgodnie z rozkładem
Opóźnienie pociągu
Faktyczny przyjazd  do Warszawy
16:15
16:35
………..
………..
………..

55 minut
100 minut
10 minut
35 minut
110 minut
………..
………..
11:20
7:00
18:00